InfoWorks – Innovyze

Innovyze® este unul dintre cei mai importanţi producători de instrumente software destinate modelării şi simulării funcţionării reţelelor de apă la nivel global. Produsele oferite reprezintă soluţii profesionale proiectate să răspundă necesităţilor tehnologice ale companiilor de utilităţi în domeniul distribuţiei de apă şi al sistemelor de canalizare, organizaţiilor guvernamentale şi a celor inginereşti din întreaga lume.

Printre clienţii Innovyze®  se numără majoritatea celor mai mari oraşe din Marea Britanie, Australia şi America de Nord, unele dintre cele mai importante companii de utilităţi de pe cele 5 continente, precum şi firme de proiectare de top. Datorită vastei experienţe în domeniu, liniile de produse din portofoliul Innovyze® sunt cele mai performante din clasa lor şi oferă utilizatorilor posibilitatea de a planifica, gestiona, proiecta, proteja, opera şi menţine sisteme performante şi fiabile.

Suita de produse InfoWorksTM conţine unele dintre cele mai performante instrumente software capabile să răspundă cu succes tuturor necesităţilor companiilor care dezvoltă sau întrebuinţează soluţii moderne de modelare hidraulică şi de gestiune a reţelelor de apă şi canalizare. Calitatea produselor este asigurată de experienţa îndelungată în domeniu şi de procesul continuu de optimizare a soluţiilor oferite în strânsă legătură cu cerinţele şi nevoile utilizatorilor.

Obiectivul cheie al tuturor companiilor de distribuţie de apă potabilă este de a asigura în mod eficient alimentarea cu apă, la o presiune acceptabilă şi cu pierderi minime cauzate de scurgerile din reţea, dar şi de a menţine un grad ridicat de calitate a apei. InfoWorksTM WS asigură monitorizarea corectă a performanţelor reţelelor de distribuţie de apă şi suportul necesar îndeplinirii target-urilor operaţionale. Modelarea şi calibrarea corectă a modelului reţelei de distribuţie conduc la identificarea rapidă a punctelor vulnerabile din reţea şi a incidentelor legate de calitatea apei. De asemenea, modelele pot fi folosite la simularea situaţiilor de urgenţă pentru identificarea soluţiilor posibile.

InfoWorksTM CS oferă companiilor de utilităţi un instrument de eficienţă unică destinat modelării hidrologice a traseului apei în mediile urbane. Esenţial pentru identificarea şi justificarea din perspectivă economică a optimizărilor infrastructurii, InfoWorksTM CS pune la dispoziţia utilizatorilor o metodă practică de control al funcţionării reţelelor de canalizare, incluzând operaţii în timp real. Alte aplicaţii ale acestui produs cuprind predicţia inundaţiilor şi a poluării din mediul urban  şi modelarea calităţii apei şi a fenomenelor de transport al sedimentelor de-a lungul reţelelor de canalizare.

Un produs care oferă proiectanţilor şi inginerilor posibilitatea de modelare rapidă şi corectă a elementelor cheie ale râurilor şi sistemelor de canale deschise este InfoWorksTM RS. Acesta combină motorul avansat de simulare ISIS Flow, analiza geografică şi capacitatea de operare cu baze de date relaţionale într-un mediu unic, integrând serii temporale de date şi facilităţi de modelare detaliată şi precisă. InfoWorksTM RS permite modelarea completă a canalelor deschise, a luncilor inundabile, a barajelor şi a structurilor hidraulice. De asemenea, există posibilitatea simulării căderilor de ploaie. Prezentări animate ale rezultatelor sunt disponibile în vedere geografică, secţiune longitudinală sau secţiune transversală, însă rezultatele pot fi raportate şi analizate folosind şi tabele şi grafice. Opţional, se pot integra suprafeţe 2D de simulare dinamică a scenariilor de inundaţii.

Informaţii suplimentare despre facilităţile unice oferite de alte produse din gama InfoWorksTM şi nu numai sunt disponibile pe site-ul Innovyze®, accesibil la www.innovyze.com/products/ .

Categorii